In Voluntate

Welkom

In Voluntate

"In voluntate tua, Domine", aan Uw wil, Heer, is alles onderworpen... Zo klonk in oktober 2003 het intredegezang van de eerste mis die opgeluisterd werd door de kleine gregoriaanse schola, die hieraan haar naam ontleent.
Deze woorden bezielen ons ook om onze beste gaven tot ontplooiing te brengen in dienst van het geheel.

Tot Lichtmis 2020 was In Voluntate geregeld te gast in de Roosenbergabdij te Waasmunster. Mede door de gastvrijheid en het enthousiasme van de Mariazusters van Franciscus konden we inmiddels uitgroeien tot een klein, maar gedreven vrouwenkoor dat zich toelegt op het gregoriaans zoals het in oorsprong is bedoeld: als onderdeel van de liturgie.
Ook in de St.-Janskerk te Mechelen hebben we een vaste stek gevonden.
De muzikale leiding van de schola berust sedert 2009 bij Vera Van der Vorst.

De basis voor onze interpretatie van het gregoriaans werd gelegd tijdens de opleiding van het "Centrum Gregoriaans" te Drongen. We streven naar een evenwicht tussen de voordracht van de tekst, een levendige muzikaliteit gebaseerd op de neumen uit de handschriften van Sankt Gallen, en vocale kwaliteit. Waar mogelijk wordt dankbaar gebruik gemaakt van de restituties van AISCGRE (de internationale vereniging voor de studie van het gregoriaans), zoals gepubliceerd door Anton Stingl jr.